Kaj je UP delo?

V določenih primerih, kljub vsem naporom, zbranih avtorskih honorarjev ni mogoče dodeliti ustreznim imetnikom pravic, saj dela, avtorjev ali imetnikov pravic ni mogoče prepoznati. Največkrat zaradi slabih ali nepopolnih podatkov, ki jih Združenje SAZAS prejme s strani uporabnikov glasbenih del, nepravočasne ali nepopolne prijave dela s strani avtorja ali nenazadnje zaradi vpliva človeškega faktorja, ki se mu žal ni mogoče v celoti izogniti. Dela, za katera je bil zbran honorar, vendar ga ni bilo mogoče dodeliti avtorjem ali imetnikom pravic imenujemo neprepoznana oz. UP dela (okrajšava iz angleškega poimenovanja »Unidentified Performances«).

Kolektivno upravljanje avtorskih pravic je resna in odgovorna, včasih tudi precej zapletena naloga. Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) natančno opredeljuje naloge kolektivne organizacije, med katere spada tudi dodeljevanje in izplačevanje avtorskih honorarjev. Čeprav sta omenjeni nalogi uvrščeni šele na sedmo in osmo mesto od devetih, sodita med najpomembnejši, pravzaprav temeljni nalogi kolektivnega upravljanja. Če kolektivna organizacija teh dveh nalog ne izvršuje dobro, služi predvsem sama sebi in ne izpolnjuje svojega osnovnega poslanstva, ki je avtorjem zagotavljati pravično plačilo za uporabo njihovih del.

Združenje SAZAS dodeljevanje in razdeljevanje avtorskih honorarjev jemlje izredno resno, zato je pri tem, tudi v primerjavi z mednarodnim okoljem, uspešno. Ima moderno lastno bazo podatkov, ki je preko elektronskih protokolov povezana z mednarodnimi, kar omogoča učinkovit in cenovno ugoden dostop do podatkov o več kot 40 milijonih glasbenih del in imetnikih pravic na njih. Razpolaga z naprednimi sistemi prepoznavanja avtorskih del in strokoven in odgovoren kader, ki zagotavlja kakovostno opravljeno storitev.

V določenih primerih, kljub vsem naporom, zbranih avtorskih honorarjev ni mogoče dodeliti ustreznim imetnikom pravic, saj dela, avtorjev ali imetnikov pravic ni mogoče prepoznati. Največkrat zaradi slabih ali nepopolnih podatkov, ki jih Združenje prejme s strani uporabnikov glasbenih del, nepravočasne ali nepopolne prijave dela s strani avtorja ali nenazadnje zaradi vpliva človeškega faktorja, ki se mu žal ni mogoče v celoti izogniti.

V takšnih primerih potrebujemo vašo pomoč, saj lahko samo v sodelovanju z vami lahko identificiramo in razdelimo avtorski honorar tudi za dela, ki bi ga brez vašega sodelovanja veliko težje. Spletni portal, na katerem se nahajate, je namenjen prav temu. Na njem so objavljeni podatki o vseh neprepoznanih delih, ki jih vodimo v sistemu. Podatki na portalu so v skladu s pogoji iz 35. člena ZKUASP prosto dostopni za vse obiskovalce portala, vendar vam za izboljšanje uporabniške izkušnje svetujemo registracijo v portal Moj SAZAS, kar vam bo zagotovilo dodatne funkcionalnosti in možnosti, do katerih neregistrirani uporabniki ne morejo dostopati.

Skladbe na seznamu so razdeljene v več skupin glede na višino dodeljenega avtorskega honorarja, in sicer:

VrednostKlasifikator
do 1€ D
1€ - 10€ C
10€ - 100€ B
nad 100€ A

Kako postopati, ko identificiram delo na seznamu?

Za vsako delo s seznama lahko Združenju SAZAS pošljete »Komentar«, na podlagi katerega referenti nadalje ukrepajo. V primeru, da ste delo prepoznali in niste avtor ali imetnik pravic, ali pa ste imetnik pravic in ste delo že predhodno prijavili Združenju SAZAS, nam preko zaznamka sporočite čim natančnejše podatke o tem delu, na podlagi katerih izplačamo avtorski honorar. Primeri:

 • Sem avtor dela. Naslov dela je napačen, gre za moje delo, ki je prijavljeno pod naslovom NASLOV SKLADBE.
 • Gre za delo ISWC: T-XXX.XXX.XXX-X.
 • Gre za cover verzijo moje skladbe NASLOV SKLADBE. Prosim, da ta naslov dodate med alternativne naslove in izplačate honorarje, ki so se nabrali za to skladbo.
 • Sem član ansambla, ki delo izvaja na veselicah. Gre za skladbo z naslovom NASLOV avtorja IME PRIIMEK.
 • Poznam to skladbo, gre za lokalno verizijo skladbe NASLOV ORIGINALA, ki jo v originalu izvaja IME IN PRIIMEK IZVAJALCA ALI SKUPINE.

Če bo potrebno, vas bodo za nadaljnje informacije ali dokumente kontaktirali referenti.

Če ste avtor skladbe in dela še niste prijavili, lahko kliknete na povezavo »Prijavi« in preusmerjeni boste na obrazec za prijavo del, ki ga zaključite po poznanem postopku. Obrazec se bo samodejno napolnil s podatki, ki jih ustrezno korigirate in dopolnite, nato pa prijavo oddate s pomočjo elektronskega podpisa ali jo natisnete, podpišete in pošljete po pošti. Lahko pa skladbo samo »Izberete« in nadaljujete s pregledovanjem podatkov. Ko zaključite s pregledovanjem odprite portal »Moja dela«, kjer boste našli seznam »Moj izbor UP del«, ki ste jih izbrali, nato pa za vsakega izmed njih oddate prijavo ali komentar.

POMEMBNO! Del, ki so že prijavljena ne prijavljajte ponovno. Preden oddate prijavo dela, vedno preverite, ali se delo že nahaja v seznamu vaših del. Za dela, ki so že bila prijavljena pošlite komentar, na podlagi katerega bodo referenti lahko naredili ustrezne akcije, ki bodo odstranile podvojene vnose in preprečile vnos podvojenih prijav v bazo podatkov.

Kolektivne organizacije in večji imetniki avtorskih pravic, ki podatke o avtorskih delih vodite v bazah podatkov in imate na voljo sisteme za elektronsko obdelavo, lahko pridobite podatke o neprepoznanih avtorskih delih tudi v EDI formatu. Datoteko boste v takšnem primeru prejeli najmanj enkrat letno oz. skladno z dogovorom. Glede podrobnosti in vpisa na seznam prejemnikov nam pišite na e-naslov registracije@sazas.org.

Ostali uporabniki portala:

Če na seznamu locirate dela, za katera ste imetnik pravic, ali razpolagate s podatkom o tem kdo so avtorji ali imetniki pravic, vas prosimo, da nam v preglednici ali v prostem tekstu na elektronski naslov up@sazas.org ali na naslov: Združenje SAZAS k.o., Špruha 19, 1236 Trzin, sporočite naslednje podatke:

 • Oznako dela (MWID) in naslov, pod katerim je delo objavljeno na seznamu.
 • Naslov in identifikacijske podatke dela ali oznako dela, pod katerim je prijavljeno delo v bazi Združenja SAZAS.
 • Prijavo dela, če delo še ni bilo prijavljeno, pri čemer vpišite MWID številko iz seznama v za to predvideno polje (zgoraj desno) na prijavi dela.
 • Pooblastilo (če ste avtor ali imetnik pravic in ga še niste oddali).
 • Razlog, zaradi katerega menite, da delo ni bilo ustrezno identificirano, pri čemer lahko izbirate med naslednjimi razlogi:
  • a) Združenju SAZAS ali drugi kolektivni organizaciji, ki uveljavlja avtorske pravice na neodrskih glasbenih delih nisem oddal pooblastila;
  • b) podatki o delu na strani uporabnika niso bili pravilno zapisani;
  • c) podatki o avtorju na strani uporabnika niso bili pravilno zapisani;
  • d) dela še nisem prijavil Združenju SAZAS;
  • e) dela nisem pravočasno prijavil Združenju SAZAS;
  • f) pri obdelavi podatkov je prišlo do administrativne napake;
  • g) drugo (na kratko opišite).
  Navedba razloga ni obvezna, bo pa pripomogla k ciljnemu reševanju problemov, zaradi katerih prihaja do ne-identificiranja imetnikov pravic pri obdelavi podatkov. Posledično lahko skupaj zmanjšamo število del, za katere ni mogoče identificirati imetnikov pravic.